Mål: T 3158-12

NJA 2012 s. 623

Prejudikat

Inhibition. Fråga om ett tillstånd enligt miljöbalken bör få tas i anspråk trots att tillståndsdomen har överklagats.