Mål: B 3559-11

NJA 2012 s. 1073

Prejudikat

Lotterilagens bestämmelse om straff för den som främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri har i ett visst fall ansetts strida mot EU-rätten och därför inte tillämpats.