Mål: T 3679-11

"Överförmyndaren" NJA 2012 s. 1095

Prejudikat

Formkravet vid fastighetsköp. När ska en av såväl köpare som säljare undertecknad köpehandling anses ha getts ut så att avtalsbundenhet har uppstått? Jfr NJA 2000 s. 747 I och II.