Mål: Ö 4613-11

NJA 2012 s. 933

Prejudikat

Ett av socialnämnden godkänt avtal om vårdnad hindrar inte att ett yrkande om vårdnaden prövas i ett mål som pågår när avtalet ingås.