Mål: Ö 2421-10, Ö 2424-10

NJA 2012 s. 905 (I och II)

Prejudikat

Tolkersättning. Ersättning för ett kortare tolkuppdrag när uppdraget återkallas med kort varsel (I) och när uppdraget återkallas först sedan uppdraget skulle ha slutförts (II).