Mål: T 5779-10

"Trollhotellen" NJA 2012 s. 858

Prejudikat

Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna. Frågor rörande betydelsen av en fastställd årsredovisning och ansvar för styrelseledamot som har inträtt under ansvarsperioden.