Mål: B 5579-11

"Femtiotablettersdomen" NJA 2012 s. 849

Prejudikat

Innehav av 50 tabletter ecstasy har bedömts som narkotikabrott av normalgraden medan innehav av fem tabletter har bedömts som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 140 dagsböter.