Mål: Ö 4831-12, Ö 4833-12

NJA 2012 s. 824

Prejudikat

Ett tillfälligt näringsförbud kan inte bli föremål för resning eller klagan över domvilla