Mål: T 153-11

"Mammas borgen" NJA 2012 s. 804

Prejudikat

Gåva? Bevisbörda och beviskrav för påstående om efterskänkande av regressanspråk vid solidarisk betalningsskyldighet när medgäldenärerna är närstående.