Mål: Ö 160-12

NJA 2012 s. 761

Prejudikat

Överklagandeförbudet i 43 § andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande omfattar även hovrättens avvisningsbeslut.