Mål: Ö 91-12

"Det oönskade förvaltaruppdraget" NJA 2012 s. 715

Prejudikat

Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Frågor om upphörande och rätt för förvaltare att bli entledigad.