Mål: B 5908-10

"Andra mefedrondomen" NJA 2012 s. 650

Prejudikat

Narkotikabrott (mefedron). Gränsdragningen mellan brott av normalgraden och brott som är att anse som ringa. Även fråga om påföljdsval.