Mål: B 3189-11

NJA 2012 s. 634

Prejudikat

Fråga om en danstillställning var att jämställa med en offentlig tillställning och därmed krävde tillstånd enligt ordningslagen