Mål: Ö 1395-11

”Spelbolagens editionstvist” NJA 2012 s. 628

Prejudikat

När yrkande om edition hos tredje man lämnats utan bifall, har 18 kap. 1 § rättegångsbalken tillämpats analogt i fråga om dennes kostnader i anledning av yrkandet.