Mål: B 4735-11

NJA 2012 s. 564

Prejudikat

Fråga om straffrättsligt ansvar för en 17-åring med en allvarlig psykisk störning som har genomfört samlag och andra med samlag jämförliga handlingar med en tolvåring.