Mål: Ö 3238-10

"Kommunens veto" NJA 2012 s. 559

Prejudikat

Resning. I avsaknad av övergångsbestämmelser skulle en bestämmelse i miljöbalken om kommunal vetorätt tillämpas även på ärenden som hade inletts före ikraftträdandet.