Mål: Ö 5396-11

Prejudikat

Fråga om resning i mål om betalningsföreläggande.