Mål: Ö 5396-11

NJA 2012 s. 555

Prejudikat

Fråga om resning i mål om betalningsföreläggande.