Mål: B 1018-12

"Cannabissmugglingsdomen" NJA 2012 s. 535

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning avseende en narkotikatransport från Danmark till Sverige (drygt 67 kg cannabis).