Mål: B 1158-12

NJA 2012 s. 528

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning av narkotikabrott (87,53 gram kokain).