Mål: B 2470-10, B 2895-11

Prejudikat

En tilltalad har av hovrätten dömts för brott. Därefter har det framkommit att han hade avlidit under den tid som målet handlades i hovrätten. När tingsrätten hade meddelat en friande dom, har åklagarens överklagande ansetts förfallet (I). När tingsrätten hade meddelat en fällande dom har påföljden undanröjts (II).