Mål: Ö 5342-11

NJA 2012 s. 476

Prejudikat

Tillstånd till prövning i hovrätt av mål som inrymmer fråga av prejudikatintresse men där hovrättens fortsatta prövning också kommer att röra många andra frågor.