Mål: Ö 265-11

Prejudikat

Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd återbetalningsskyldighet avseende underhållsstöd.