Mål: T 2542-10

Prejudikat

Försäljning i kommission?