Mål: Ö 3142-11

NJA 2012 s. 414

Prejudikat

Trafikförsäkringsföreningens fordran på trafikförsäkringsavgift preskriberas tio år efter sin uppkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).