Mål: B 1699-11

NJA 2012 s. 369

Prejudikat

Påföljd för sjöfylleri.