Mål: Ö 967-12

NJA 2012 s. 336

Prejudikat

En tingsrätts beslut att, innan åtal har väckts, förordna offentlig försvarare för den misstänkte har ansetts inte vara omfattat av sekretess och har lämnats ut trots att den misstänktes identitet därmed har avslöjats.