Mål: B 3673-10

NJA 2012 s. 307

Prejudikat

Brottsrubricering och påföljd i mål om mutbrott och bestickning.