Mål: B 3272-10

Prejudikat

Artskyddsbrott avseende en uppstoppad duvhök. Ringa fall?