Mål: B 3272-10

"Duvhöken" NJA 2012 s. 281

Prejudikat

Artskyddsbrott avseende en uppstoppad duvhök. Ringa fall?