Mål: B 3775-10

"Vildvittra" NJA 2012 s. 247

Prejudikat

Rubricering av och påföljd för bokföringsbrott. Även fråga om tillämpning av 29 kap. 3 § brottsbalken.