Mål: Ö 2816-11

Prejudikat

Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.