Mål: Ö 2816-11

NJA 2012 s. 244

Prejudikat

Verkställighet av utländsk dom. Frågor rörande delgivning och prövningstillstånd.