Mål: T 5858-10, T 3470-10

"Den långsamma tingsrätten" (I) NJA 2012 s. 211

Prejudikat

Statens skadeståndsansvar vid överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen (I-II).