Mål: Ö 789-12

NJA 2012 s. 169

Prejudikat

Ett interimistiskt beslut i ett mål om barns boende kan inte bli föremål för resning.