Mål: B 4343-11

Prejudikat

Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.