Mål: B 4343-11

NJA 2012 s. 144

Prejudikat

Straffvärdebedömning av transport, förvaring och innehav av 97 kg cannabisharts.