Mål: B 3851-11

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).