Mål: B 3851-11

NJA 2012 s. 115

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (ecstasy).