Mål: B 5008-11

"Rydaholmsfallet" NJA 2012 s. 79

Prejudikat

Grovt vållande till annans död, m.m. Straffvärdebedömning och fråga om straffet borde skärpas på grund av tidigare brottslighet.