Mål: B 4468-11

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).