Mål: B 4468-11

NJA 2012 s. 70

Prejudikat

Brottsrubricering och straffvärdebedömning i narkotikamål (amfetamin).