Mål: Ö 4188-11

NJA 2012 s. 43

Prejudikat

Något hinder mot att förordna en av den tilltalade utsedd försvarare till offentlig sådan har inte ansetts föreligga trots att ett byte av offentlig försvarare tidigare hade vägrats. Den tilltalade var i behov av försvarare och det framstod som lämpligt att den privata försvararen förordnades.