Mål: Ö 4728-10

”Bötesförvandlingen I” NJA 2012 s. 22

Prejudikat

Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.