Mål: Ö 4728-10

Prejudikat

Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.