Mål: B 5566-11

NJA 2012 s. 16

Prejudikat

Antalet dagsböter har med tillämpning av 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken satts ned då en person vid 18 års ålder gjort sig skyldig till snatteri.