Mål: T 2806-09

Prejudikat

Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.