Mål: T 2806-09

NJA 2012 s. 3

Prejudikat

Tolkning av undantag avseende arbetsskada i avtal om företagsförsäkring.