Mål: Ö 2656-13

NJA 2013 s. 1241

Prejudikat

Vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar egendom som ska tas i anspråk har det ansetts inte för närvarande föreligga tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens bostadsfastighet. (Jfr NJA 2010 s. 397 I och II.)

NJA 2013 s. 1241