Mål: Ö 4071-13

NJA 2013 s. 1143

Prejudikat

Tillämpning av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Överflyttning har vägrats eftersom det fanns en allvarlig risk för att barnets psykiska hälsa skulle skadas.

NJA 2013 s. 1143