Mål: T 1831-12

NJA 2013 s. 1121

Prejudikat

En försäkringsförmedlares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed gäller också i förhållande till försäkringsgivaren. En förmedlare som åsidosätter skyldigheten kan bli skadeståndsskyldig gentemot försäkringsgivaren.

NJA 2013 s. 1121