Mål: Ö 2415-12

NJA 2013 s. 1103

Prejudikat

Allmän domstol är behörig att pröva frågor om skäligheten av villkor för anslutning av elektrisk anläggning till ledningsnät.

NJA 2013 s. 1103