Mål: B 4967-12

NJA 2013 s. 1067

Prejudikat

Ansvar för försvårande av skattekontroll förutsätter att åsidosättandet av bokföringsskyldigheten leder till fara för att myndighetens kontrollverksamhet allvarligt försvåras i den bokföringspliktiga rörelsen.

NJA 2013 s. 1067