Mål: Ö 4516-11

NJA 2013 s. 1040

Prejudikat

Krav på återbetalning av handpenning som har betalats vid en exekutiv auktion avseende fast egendom när egendomen har skadats efter auktionen. Kravet har inte beaktats inom ramen för fördelningsförfarandet efter en ny auktion.

NJA 2013 s. 1040