Mål: T 463-12

NJA 2013 s. 1003

Prejudikat

Fråga om jämkning av ersättning enligt 6 § tredje stycket lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

NJA 2013 s. 1003