Mål: B 4918-11

NJA 2013 s. 987

Prejudikat

Otillbörlig marknadspåverkan. Fråga om ett antal köp av aktier på en reglerad marknad till en stigande kurs har varit ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset på aktien.

NJA 2013 s. 987