Mål: T 6015-11

"Avkodningsersättningen I" NJA 2013 s. 966

Prejudikat

Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet har ägt rum och på den avgift som tas ut vid lovligt nyttjande. Utrymmet för jämkning av ersättningen är mycket litet.

NJA 2013 s. 966