Mål: B 2089-12

"Misshandeln i Delsbo" NJA 2013 s. 922

Prejudikat

En tilltalad har dömts för misshandel med ett straffvärde om fängelse tio månader. Med hänsyn till brottets straffvärde i förening med dess art har det ansetts vara oundgängligen påkallat att en ådömd skyddstillsyn förenas med fängelse.

NJA 2013 s. 922